تماس با ما

 

نشانی سردارمد نشانی: تهرانپارس جشنواره خ زهدی

تلفن سردارمدتلفن ثابت: ۰۲۱۹۱۳۲۳۲۸۳

امور قراردادها: ۰۹۱۲۰۰۶۱۲۹۲

واتس اپ:  ۰۹۳۹۳۲۶۴۴۳۰

تلگرام:  ۰۹۳۹۳۲۶۴۴۳۰

اینستاگرام:  Aryana_mod

ایمیل: info@sardarlivery.com